Akut brist på gode män och värre kan det bli

                                                                                Uppdaterad 2022-04-01

 Det råder akut brist på gode män och förvaltare i Uppsala län och särskilt allvarlig är situationen i Enköpings kommun. Den väntas dessutom förvärras ytterligare om det kommer ett större antal ensamkommande barn från Ukraina på grund av kriget.

Det berättade Heikki Tiitinen, vice ordförande Överförmyndarnämnden när han gästade Enköpings God Man- och Förvaltarförenings årsmöte.

Pandemin har inneburit att de årliga rekryteringsmötena under två år hållits digitalt och då har intresset varit svagt.

-Det är svårt att nyrekrytera och har varit så en längre tid, konstaterar Marina Sundelius som är ordförande i föreningen. Framför allt är det svårt att engagera yngre till uppdragen och till föreningen. Samtidigt är det många av oss som har och har haft uppdrag som börjar komma upp i åren och därmed vill dra ner på antalet uppdrag.

Heikki Tiitinen berättade också att pandemin inneburit en rejäl prövning för förvaltningen i Uppsala.

-Många har varit sjuka och därmed har arbetsbelastningen blivit väldigt hög på dem som varit friska.  Förvaltningen har också haft ett chefsbyte och det har inneburit en viss omställning.

Enköpingsföreningen har under pandemin inte haft någon större verksamhet och anpassat medlemsavgiften därefter, vilket inneburit en sänkning. Men man har startat en hemsida och kommunicerat den vägen med sina medlemmar.

-Vi planerar nu en återstart för verksamheten och ser fram emot att hjälpa nya gode män om förvaltningen lyckas rekrytera de som behövs, säger Marina Sundelius.

-Läget just nu är att det akut behövs ett tiotal, berättade Heikki Tiitinen. Hur många ytterligare som kommer att behövas beror på tillströmningen av flyktingbarn från Ukraina. Hur många de blir kan vi bara gissa. Hittills har det inte kommit så många till länet, men vi befarar att det blir betydligt fler.

Marina Sundelius konstaterar att vid förra flyktingvågen, 2015, lyckades man hantera frågan ”ganska bra”.

Marina omvaldes som ordförande på årsmötet, även sekreteraren Christer Andersson och kassören Margita Eriksson omvaldes, liksom ersättaren Poly  Polychronopoulos. Till revisor omvaldes Roland Nordqvist