Enköpings God Man och Förvaltarförening

Enköpings God man och förvaltarförening

Förereningen organiserar medlemmar i Enköpings kommun

Medlem kan bland annat den bli som är godkänd av Tingsrätten och Överförmyndarföreningen som god man och/eller förvaltare.

Föreningen bildades den 6 januari 2003.

Styrelsen består av ordförande, kassör och sekreterare samt en ersättare.

På senaste årsmötet, som skjutits upp på grund av Coronapandemin och hölls den 23/9 2020, valdes till ordförande Marina Sundelius, till kassör Margita Eriksson och till sekreterare Christer Andersson. Poly Polychronopoulos valdes som ersättare. Roland Nordqvist fick uppdraget som revisor.  Posten som valberedning är vakant för närvarande. 

 

Därför ska du bli medlem!

 

Att vara God man och eller förvaltare är huvudsakligen ett ensamarbete. Du träffar inga arbetskamrater eller kollegor som du kan bolla idéer eller utbyta erfarenhet med. Det gär du däremot genom att bli medlem i föreningen.

Ett flertal av medlemmar har lång och gedigen erfarenhet och kan vägleda dig om du behöver hjälp. Du träffar dem på medlemsmöten, oftast ansikte mot ansikte ( när det inte är pandemi-tider).

Enköping God Man och Förvaltarförening är ansluten till riksorganisationen Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (RFS) sedan 2019. Genom riksorganisationen kan EGMF erbjuda sina medlemmar en ansvarsförsäkring till ett mycket förmånligt pris. Den som har uppdrag som god man och/eller förvaltare bör ha en försäkring. (På RFS hemsida kan du se vad som ingår i försäkringen. www.rfs.se)

 

 
 
 
What do you want to do ?
New mail