Så blir man god man och förvaltare

Enköping hör till Uppsala kommuns överförmyndarnämnd.

Till nämnden hör en förvaltning som heter överförmyndarförvaltningen. 

Det finns ett stadigt ökande behov av gode män och förvaltare. 

Överförmyndarnämnden anordnar regelbundet utbildningar för den som vill åta sig uppdrag.

Utbildningen bygger på boken som du ser på bilden. Som avslutning krävs att du genomför och blir godkänd på ett prov. Du får göra så många omprov som krävs för att bli godkänd.

 
 
 
 
What do you want to do ?
New mail

För att bli godkänd som God man och förvaltare krävs att man genomgår en utbildning baserad på den här boken.