Så fördelas uppdrag

Varje vecka sammanställer Överförmyndarnämnden i Uppsala en lista över aktuella uppdrag som kommit in.

Listan mailas till alla gode män/förvaltare som därefter har att ta ställning till om de kan åta sig något av uppdragen. Om de hittar något som de tycker är lämpligt anmäler man sitt intresse till nämnden, som sedan väljer ut någon av dem som ansökt. 

Den som fått erbjudandet får därefter kontakta huvudmannen så att de kan träffas.

Om de kommer överens så godkänner huvudmannen att den gode mannen får uppdraget.

Båda parter har dock möjlighet att tacka nej, om de t ex anser att personkemin inte stämmer.

Men om de är överens och båda godkänner skickar nämnden ärendet vidare till Uppsala Tingsrätt som bestämmer om den gode mannen kan utses. Det är en process som kan ta lite tid.

Om det gäller ett byte av god man tar nämnden/förvaltningen själv beslutet att utse den gode mannen/förvaltaren. Då går det betydligt snabbare.