Frivilliga samhällsarbetare

Enköpings God man och förvaltarförening

Välkommen du som är frivillig samhällsarbetare i Enköping.

Föreningen vänder sig till alla som engagerar sig som god man, förvaltare, särskilt förordnad vårdnadshavare, kontaktperson, kontaktfamilj, stödfamilj, stödperson, lekmannaövervakare och besökare på häkte och anstalt.

Syftet med föreningen är att erbjuda medlemmar stöd, kunskapspåfyllning, gemenskap och erfarenhetsutbyte. I längden ger det bättre kvalitet i insatserna för dem som är i behov av stöd från en frivilligarbetare.

Föreningen arbetar också för att informera enskilda personer, andra organisationer och myndigheter om våra medlemmars uppdrag och för att verka opinionsbildande lokalt.

Som medlem får du:

  • Information och kunskap som underlättar ditt arbete som frivillig samhällsarbetare
  • Inbjudan till våra träffar och utbildningar för frivilliga samhällsarbetare.
  • Möjlighet att mejla dina frågor till oss som vi besvarar efter bästa förmåga.
  • Medlemsavgiften är 100 kr/år.

Försäkring, nyhetsbrev och rådgivning

Föreningen Enköpings God man och förvaltarförening är medlem i RFS, vilket ger dig som medlem en olycksfalls- och krisförsäkring. Försäkringen gäller under all verksamhet som arrangeras inom föreningen, när lekmannauppdraget utförs och till och från uppdraget. Gode män och förvaltare har även möjlighet att teckna en ansvarsförsäkring. 

Via RFS får du som medlem RFS nyhetsbrev fyra gånger per år. Om du uppgett din mejladress till föreningen får du även den digitala versionen av nyhetsbrevet. Du kan också få rådgivning av RFS ombudsmän i dina uppdrag.

Försäkringen kostar för medlemmar 155 kr/år

 

 
 
 
 
 
 
 
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Så betalar du

  Avgiften till föreningen betalas in på plusgiro 38 29 09- 0. Medlemskap + försäkring kostar alltså 255:-

 
 
 
 
What do you want to do ?
New mail